IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

7
De doorvoer van afvalstoffen

De IVC verwerkt kennisgevingen en transportmeldingen van afval waarvoor de kennisgevingsprocedure geldt en dat louter door België vervoerd wordt. Het gaat dus om afval dat niet afkomstig is uit België en ons land ook niet als eindbestemming heeft.

Dient een kennisgever een kennisgeving in? Dan wil hij gedurende een periode in de toekomst een hoeveelheid geïdentificeerd afval laten overbrengen:

  • verspreid over één of meerdere afzonderlijke transporten
  • telkens via dezelfde transportroutes
  • met dezelfde vertrekplaats, dezelfde bestemmingsplaats en dezelfde type inhoud
De IVC moet als Belgische doorvoerautoriteit eerst de kennisgeving goedkeuren voordat de reeks transporten mag doorgaan.

Evolutie aantal kennisgevingen

De kennisgever moet elk transport uit de kennisgeving ook telkens individueel op voorhand melden.
Dit zijn de voormeldingen. Hierin staat o.a.:

  • van welke kennisgeving het transport onderdeel is
  • wanneer het transport zal plaatsvinden
De transporteur krijgt het feitelijke vervoersdocument van het transport mee.
De kennisgever bezorgt een kopie ervan aan de IVC, met daarop de geplande vertrekdatum.

Evolutie aantal transportregistraties (voormeldingen)