IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

3
Fost Plus

“We gaan met de nieuwe blauwe zak naar 100% dekking in heel België tegen begin 2021. Alle P+MD-zakken zullen volledig in ons land gesorteerd worden. Om de circulariteit echt te vervolmaken, zetten we ook in op recyclage in eigen land.”
Patrick Laevers – Managing Director Fost Plus

De nieuwe blauwe zak - Kerncijfers

Inzameling voor
100%
van het Belgisch grondgebied
begin 2021
15kg

23 kg
per inwoner
5
nieuwe sorteercentra
14
sorteerfracties

Voor de IVC was de uitbreiding van de blauwe zak in 2019 het belangrijkste aandachtspunt van de nieuwe erkenning. We volgden dit dossier dan ook van zeer dichtbij op.

Het is zeer belangrijk dat de sortering van de P+MD in eigen land gebeurt. Daarnaast wil de IVC ook sterk inzetten op recyclage binnen onze landsgrenzen.

We zullen de nieuwe blauwe zak in minstens 13 fracties (naast het residu) uitsorteren en willen elke fractie zo hoogwaardig mogelijk recycleren. Sommige fracties zullen een positieve waarde hebben, d.w.z. dat de recyclage geld gaat opbrengen, maar andere fracties zullen juist geld gaan kosten.

Voor de fracties met een negatieve waarde leggen we de recyclage in eigen land expliciet op, zodat de recyclage van dichtbij kan opgevolgd worden. Voor de fracties met positieve waarde gaan we niet zo ver, maar ook daarvoor willen we zeker de recyclage in eigen land aanmoedigen.

Zo zetten we in op circulariteit op korte afstand. Het verpakkingsafval dat in de nieuwe blauwe zak ingezameld wordt, moet kunnen gebruikt worden om nieuwe verpakkingen voor de Belgische markt te produceren.

Opgerichte werkgroepen 2019

De IVC heeft voor een aantal cruciale dossiers werkgroepen opgericht met verschillende stakeholders om een draagvlak te creëren voor beleidskeuzes.

Sorteerboodschap P+MD

Een eenvoudige en eenduidige sorteerboodschap formuleren voor heel België over de nieuwe plastic verpakkingen die in de P+MD-zak gestopt mogen worden

  • intense overlegmomenten
  • 4 plenaire vergaderingen in 2019

Berekening referentiekosten

Standpunten verzamelen en een gezamenlijk voorstel formuleren voor een berekeningsmethode die door de verschillende partijen gesteund wordt.

  • intense overlegmomenten
  • 4 plenaire vergaderingen in 2019

Eco-modulatie tarieven Fost Plus

Berekening groene punt tarieven wordt complexer

  • om werkelijke kosten door te rekenen
  • en selectieve inzameling te ondersteunen

Extra betrokken partijen:

federaties van distributeurs, importeurs en producenten verpakte producten
sorteer- en recyclagecentra
Materiaalorganisaties

Sterk ontradend tarief voor:

  • verpakkingen hinderlijk voor sortering
  • verpakkingen hinderlijk voor recyclage
  • niet recycleerbare verpakkingen

intense overlegmomenten
2 plenaire vergaderingen in 2019