IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

5
Kerncijfers

5.1 De resultaten van 2018 van Fost Plus

RECYCLAGE %

AANGESLOTEN HOEVEELHEDEN

WAARVAN RECYCLAGE

Papier Karton

100%

178499 ton

178499 ton

Glas

100%

292183 ton

292183 ton

Plastics

43,06%

214358 ton

92303 ton

Metalen

100%

75745 ton

75745 ton

Drankkartons

95,1%

16484 ton

15675 ton

Overige

1,8%

4566 ton

82 ton

Totaal

83,71%

781836 ton

654486 ton

96,0%

TOTALE NUTTIGE TOEPASSING

Het totale recyclagepercentage ligt op 83,7%. De doelstelling bedraagt 80%.
Het totale percentage voor nuttige toepassing ligt op 96,0%. De doelstelling bedraagt 90%.

5.2 De resultaten van 2018 van Valipac

RECYCLAGE %

AANGESLOTEN HOEVEELHEDEN

WAARVAN RECYCLAGE

Kunststof

45,80%

101113 ton

46267 ton

Papier/Karton

100%

423764 ton

423764 ton

Metaal

74%

38010 ton

28139 ton

Hout

92,4%

178314 ton

164770 ton

Overige

10%

7641 ton

764 ton

Totaal

88,6%

748842 ton

663474 ton

94.3%

TOTALE NUTTIGE TOEPASSING
© Valipac

Uitzonderlijk werden voor 2018 bepaalde hoeveelheden kunststof geweerd uit de resultaten, omdat de eindbestemming niet kon worden geïdentificeerd. Dit is sinds jaren het beleid van de Interregionale Verpakkingscommissie en van het erkend organisme.

Het totale recyclagepercentage ligt op 88,6%. De doelstelling bedraagt 80%.
Het totale percentage voor nuttige toepassing ligt op 94,3%. De doelstelling bedraagt 85%.

5.3 De resultaten van de individuele verpakkingsverantwoordelijken in 2018

Voor het aangiftejaar 2018 hebben in totaal 96 bedrijven meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te voldoen.

RECYCLAGE %

Aantal op de Belgische markt gebrachte eenmalige verpakkingen

Papier/Karton

94,7%

30 307,0 ton

Kunststof

81,8%

1 868,4 ton

Metaal

70,6%

611,9 ton

Hout

95,6%

8 881,0 ton

Overige

38,7%

198,4 ton

Totaal

93,7%

41 866,8 ton

Het gemiddelde recyclagepercentage ligt op 93,7%.

5.4 De globale resultaten voor 2018

Dit zijn de resultaten die België voor het jaar 2018 rapporteert aan de Europese Commissie (Eurostat):

Door de bijzondere berekeningswijze van de Europese Commissie zijn de globale Belgische cijfers niet rechtstreeks te vergelijken met de resultaten van de erkende organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken.

5.5 De inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval 2018

Evolutie van het inzamelresultaat per materiaal, in België en per gewest

Evolutie van de inzamelkost per materiaal, in België en per gewest

Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op het inzamelresultaat (jaar 2018)

Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op de inzamelkosten (jaar 2018)

5.6 De referentiekosten van 2019

De IVC heeft de referentiekosten voor het jaar 2019 goedgekeurd.

U vindt een gedetailleerd overzicht van de referentiekosten en meer informatie over de berekeningsmethode in de technische fiche.

5.7 De referentiewaarden van 2018