IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

6
De monitoring van herbruikbare verpakkingen in 2018


Huishoudelijk verpakkingsafval Bedrijfsmatig verpakkingsafval
Eenmalige verpakkingen (in kton) 782 828
Herbruikbare verpakkingen (in kton) 632 3069

Er zijn zeer veel herbruikbare verpakkingen op de markt. Het zijn voornamelijk de bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen die een groot groeipotentieel hebben voor de toekomst.

CONCLUSIES

1/1

Er zijn bijna even veel eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt als eenmalige huishoudelijke verpakkingen

Exacte ratio: 0,81

4/1

Er zijn bijna vier keer zoveel bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen op de markt als eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen

Exacte ratio: 3,70

1/1

Er zijn bijna even veel eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt als herbruikbare huishoudelijke verpakkingen

Exacte ratio: 0,76

6.1 Globale evolutie van de huishoudelijke herbruikbare verpakkingen

  • glas in kton
  • (In %) Verhouding herbruikbare t.o.v. eenmalige drankverpakkingen bij de referentiebedrijven

6.2 Globale evolutie van de bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen

  • Hout
  • Kunststof
  • Metaal
  • (In %) Verhouding herbruikbare t.o.v. eenmalige verpakkingen bij de leden van Valipac