a

IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

4
Valipac

“Dankzij de monitoring van het bedrijfsmatig afval hebben we eindelijk een correct beeld van de selectieve inzameling door bedrijven. Dit is een belangrijke stap in de evolutie naar een meer circulaire economie. Co-responsabilisering van alle stakeholders is daarbij een andere cruciale voorwaarde.”
Francis Huysman – Managing Director Valipac

Monitoring bedrijfsmatig afval

RAPPORTAGE

  • Heel België (globaal)
  • Per gewest
    • per zone
    • per activiteitensector
  • Zeer kwalitatief

TIJDLIJN


2017
1ste rapportage (benchmark)

2018
2de rapportage (identificatie verbeterpunten)

14 afvalstromen

Intussen zijn we halverwege de erkenningsperiode van Valipac en boeken we mooie vooruitgang. Op één gebied is het moeilijker gegaan dan verwacht, meer bepaald bij het in kaart brengen van de volledige recyclageketens.

Dat komt doordat China in 2018 zijn grenzen sloot voor plastic afval afkomstig uit Europa. Daardoor werd de internationale markt voor de handel in afvalstoffen (trading) ernstig verstoord en ontstond er onder meer een rush op de Europese recyclage-installaties. In 2019 heeft de tradingmarkt zich enigszins hersteld, maar de recyclageketens zijn nog steeds minder stabiel als in het verleden, waardoor de opvolging van de stromen meer werk oplevert dan vroeger. We zijn ervan overtuigd dat we dit obstakel zullen overwinnen en dat we tegen het einde van de erkenningsperiode een duidelijk beeld zullen hebben van de volledige recyclageketens.

Het probleem stelt zich gelukkig maar voor een beperkt deel van het bedrijfsmatig plasticafval. Voor 84,9% wordt dit afval ofwel gerecycleerd binnen de EU, ofwel in een gecontroleerde filière buiten de EU waarbij de recyclage absoluut vaststaat.

De IVC wil 100% zeker zijn dat alle hoeveelheden die in de cijfers opgenomen zijn, effectief gerecycleerd werden en daarenboven in goede omstandigheden gerecycleerd werden. Zijn we niet 100% zeker van sommige recyclagebewijzen? Dan tellen we die tonnages voorzichtigheidshalve niet mee in de resultaten.

De IVC gelooft dat ook de toekomst van de recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval binnen de grenzen van Europa ligt. We moeten er dan ook naar streven om de recyclage dicht bij ons te houden en indien mogelijk zelfs in België.