IVC ACTIVITEITENVERSLAG 2019

1
De werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

1.1 De missie van de IVC

Concreet heeft de IVC o.a. volgende taken:

 1. Controleren of bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) en erkende organismen hun informatie- en terugnameplicht naleven.
 2. Controleren hoe de verpakkingsverantwoordelijken en erkende organismen hun wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing halen.
 3. Preventieplannen van bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) goedkeuren of weigeren.
 4. Erkenning verlenen of weigeren aan de organismen die instaan voor de promotie, coördinatie en financiering van selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval.
 5. De Gewestregeringen ondersteunen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld door overlegfora te creëren, logistieke ondersteuning te bieden of wetswijzigingen voor te stellen.
 6. Studies en onderzoeken voeren of laten uitvoeren naar het beheer en de preventie van verpakkingsafval.
 7. Meldingen verwerken van transporteurs die afval door België vervoeren dat niet afkomstig is uit België en ook niet in ons land verwerkt zal worden.

1.2 De samenstelling van de IVC

De samenstelling van het Beslissingsorgaan in 2019:

Vlaamse Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Ann DE BOECK Luc GOETEYN
Hugo GEERTS / Victor DRIES Anneleen DE WACHTER
Danny WILLE (voorzitter sinds 05/03/2019) Roeland BRACKE

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Livia SPEZZANI Valérie VERBRUGGE
Céline SCHAAR Grégoire CLERFAYT
Olivier BOSTEELS Janathan BARGIACCHI

Waalse Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Anne DUMONT (voorzitster tot 04/03/2019) Eloise PIGNON
Joëlle BASTIN Clément POULAIN
Martine GILLET Jean-Yves MERCIER

Het organigram van het Permanent Secretariaat in 2019:

Diensten van de directeur

 • Directeur

  Hugo Geerts
  (t.e.m. 30/11/2019)
  Marc Adams
  (sinds 1/12/2019)
  • Dienst Preventie, Onderzoek, Externe Controle Neerwaarts en Doorvoer

   Caroline Auriel
   Diensthoofd
  • Dienst Algemene Zaken
   en Externe Controle Opwaarts

   Linda Vanden Broecke
   Diensthoofd
  • Dienst Erkenningen,
   Aangiftes en Interne Controle

   Quentin Mathot
   Diensthoofd
Aan het einde van 2019 telde het Permanent Secretariaat 18 medewerkers, waaronder verschillende personeelsleden die deeltijds werken.

1.3 De begroting 2019 van de IVC

Budget - Effectieve bestedingen IVC 2019

Verdeelsleutel budget zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord

1.4 Het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP)

De IVC vervult de rol van secretariaat voor het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, opgericht in 2009.

DOEL

Gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)

STRUCTUUR

3 Gewesten
3 Gewestelijke administraties

HOE?

Structureel relevante gegevens uitwisselen


Onderzoeken of het mogelijk is om een Samenwerkingsakkoord tot stand te brengen over de UPV (uitgebreide producenten-verantwoordelijkheden)

Om zo een interregionaal kader te vormen als aanvulling op de wetgevingen van de gewesten.